top of page

Clàusula apartat de contacte web.

La comunicació enviada serà objecte de tractament per part del Responsable  SERF M.C S.L. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s'escau, la limitació i cancel·lació, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a  Av. Sot de les Vernedes, 2A 08396, Sant Cebrià de Vallalta o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a  serf@frutosrojos.com.

bottom of page